Keselamatan Cyber: Peran Komputer dalam Melindungi Data Pribadi Pengguna
Technology

Cara Lindungi Data di Komputer: Panduan Keselamatan Siber

Keselamatan siber merupakan aspek penting dalam dunia digital, di mana komputer berperan vital dalam melindungi data pribadi pengguna. Komputer berfungsi sebagai penghubung antara pengguna dan dunia maya, sehingga dapat diandalkan untuk menjaga keamanan data sensitif.…